مرکز تخصصی شنای دانشگاه بوعلی سینا با برگذاری دوره های خصوصی و عمومی شنا با بهره گیری از بهترین مربیان استان سعی در افزایش سطح شنای استان همدان دارد.

اخبار استخر دانشگاه

1398/09/09
اصلاح نقص فنی در لغو بلیت های رزرو شده
نقصی که در لغو بلیت های رزرو شده وجود داشت برطرف شد.
1398/09/09
اصلاح نقص فنی سامانه پرداخت استخر دانشگاه بوعلی سینا
نقص فنی سامانه پرداخت اینترنتی استخر دانشگاه بوعلی سینا رفع شد.
1398/06/17
تعطیلی استخر
استخر دانشگاه بوعلی سینا در روزهای 18 و 19 شهریور ماه تعطیل می باشد.