قوانین و مقررات استخر دانشگاه بوعلی سینا

 1. تلفن همراه خود را به بخش امانتداری استخر تحویل دهید.
 2. تصویربرداری در محوطه استخر اکیداً ممنوع می باشد.
 3. مدیریت استخر در قبال اشیاء قیمتی و مدارک شما هیچ گونه مسئولیتی ندارد. لطفاً در حفظ اموال خویش کوشا باشید و از همراه داشتن اشیاء قیمتی خودداری فرمائید.
 4. استفاده از کلاه و مایو شنا الزامی است.
 5. استحمام و گرفتن دوش قبل و پس از ورود به استخر الزامی است.
 6. در صورت بروز هر گونه حادثه یا مشکل سریعاً مسئولین استخر را مطلع سازید.
 7. حداقل 2 ساعت بعد از صرف غذا از استخر استفاده نمائید. هیچگاه با معده پر وارد استخر نشوید.
 8. افرادی که ناراحتی قلبی و صرع دارند حتماً ناجیان استخر را مطلع نمایند.
 9. لطفاً از شوخی کردن، دویدن، خوردن و آشامیدن در محوطه استخر، پریدن در قسمت کم عمق و انجام حرکات نمایشی (پشتک زدن و . . .) جداً خودداری نمائید.
 10. ناجیان استخر حافظ جان شما می­باشند نهایت همکاری را با آنان داشته باشید.
 11. مراجعین محترم موظفند در زمان تعیین شده از استخر، سونا و جکوزی استفاده نمایند. پس از اتمام سانس که حد فاصل بین دو سانس و زمان استراحت ناجیان می­باشد باید محوطه استخر، سونا و جکوزی را ترک نمایند.
 12. زمانی که ناجیان غریق در استخر حضور ندارند استفاده از آن اکیداً ممنوع می­باشد. در غیر این صورت مدیریت و ناجیان غریق هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت.
 13. ورود افراد دارای خالکوبی ممنوع می باشد. در صورت رزرو بلیت وجه مسترد نمی گردد.